Rekonstrukce, intenzifikace čistíren odpadních vod

 

Rekonstrukce, intenzifikace stávajících čistíren odpadních vod

 

Neméně důležitý směr využití předností technologie USBF dodané naší firmou je i intenzifikace stávajících čistíren a úpraven vod.

Naprostá většina stávajících čistíren budovaných s využitím konvenční technologie nevyhovuje jak po stránce kvalitativní tak i často po stránce kvantitativní a vyžadují intenzifikaci.

Z hlediska kvalitativních parametrů je to především nedostatečná účinnost na odstranění makrobiogenních prvků N a P.

Potřeba intenzifikace stávajících čistíren zejména v průmyslově vyspělých státech dosahuje rozměrů daleko přesahující potřebu výstavby nových. Právě v tomto směru nabízíme nadějné perspektivy. Význam a zásadní přednosti pro tuto aplikaci spočívají v tom, že osazením technologie USBF jako vestaveb do stávajících nádrží existujících čistíren lze dosáhnout spolu se zvýšením účinnosti i zvýšení jejich výkonu až o 20 %.

Významné je přitom to, že této intenzifikace lze dosáhnout s minimálními zásahy do konstrukce nádrží a s minimálními nároky na stavební práce bez nutnosti přistavování dalších objektů. Výsledkem jsou významné úspory při rekonstrukci, které dosahují až 30 % oproti tradičnímu řešení.