Rotační bubnové síto

 

Použití

 

Firma ADOS používá při realizacích mechanických předčištění čistíren odpadních vod rotační bubnová síta.

Rotační bubnové síto se používá k řešení problémů filtrace a mikrofiltrace pevných částic z kapalin.
Má široké použití ve stavebním odpadu a v zařízeních pro likvidaci kapalin v dobytčích, kuřecích a králičích farmách, jatkách, zemědělském potravinovém průmyslu zpracovávajícím zeleninu, ovoce, luštěniny, maso a ryby a v koželužnách.
 


Princip

 

Neupravená voda dopravována do napájecí nádrže vedle bubnu síta. Tento buben,  vyrobený ze speciální tyče s průřezem V se pomalu otáčí tak, aby vylučoval pevné částice obsažené v odpadní vodě. Speciální mosazná vyprazdňovací lopatka umožňuje separaci těchto pevných částic a jejich odstranění z bubnu.

Odpad vstupuje na horní část rotačního bubnu. Po každé otáčce je buben zbaven pevných částic a tím připravena k opakování cyklu. Výborná účinnost tohoto systému je umožněna zejména speciálním průřezem drátu síta a velikostí štěrbin.