Domovní čistírny odpadních vod - POVOLENÍ NA OHLÁŠENÍ STAVBY

m_5

Použití

 

Zařízení se používá pro čištění splaškových odpadních vod z malých zdrojů, jako jsou rodinné domky, chaty, chalupy a podobné objekty, které nemají přímé napojení na centrální čistírnu odpadních vod v místě bydliště. Čistí odpadní vodu, která vzniká provozem všech běžně používaných zařízení takovýchto domácností: WC, koupelny, umývadla, myčky, pračky, prádelny a jiné. Domovní čistírny (označení DC) jsou vyráběny v rozmezí zatížení pro 2 až 25 osob.dc3

 

Popis provedení

 

Reaktor čistírny odpadních vod DC je složen z válcové plastové nádrže v ní osazené kuželové dosazovací-separační vestavbě USBF a rozvodné soustavy vzduchu včetně vzduchového dmychadla. Dosazovací vestavba rozděluje rektor na dvě sekce: nátokovou (aktivační) a odtokovou (dosazovací). Odpadní voda přitéká do aktivační sekce přes nátokový koš, kde se zachytí větší nečistoty. Poté se mísí s aktivovaným kalem, kde na látky obsažené v odpadní vodě působí v kalu přítomné mikroorganismy a startují se čistící procesy. V dosazovací vestavbě se voda od kalu oddělí a přepadem odtéká a kal je mamutkovým čerpadlem vracen do první sekce. 

Konstrukční výkres

 

 

Tabulka základních hodnot

  

 

Domovní ČOV   DC 4 DC 8 DC 12 DC 18 DC 25
 počet připojených osob  EO  2-5  6-10  11-14  15-22  23-26
 zatížení BSK5  kg/den 0,12-0,30 0,36-0,60 0,66-0,84 0,90-1,32 1,38-1,56
 množ. odp. vody  m3/den  0,4-1,0  1-2  1-2,8  2,8-4,4  2,8-5,2
 příkon  kW  0,09  0,09  0,135  0,135  0,27
celková hmotnost kg 200 350 350 500 500
výška nátoku A  m  1,62  1,72  1,72  2,12  2,12
výška odtoku B  m  1,32  1,42 1,42 1,82 1,82
výška nádrže C  m  1,52  1,62 1,62 2,02 2,02
průměr nádrže D  m  1,6  2,1  2,1  2,3  2,3

 

 

Osazení do terénu
 

Nákres realizace čištění odpadních vod rodinného domku pomocí ČOV DC ADOS.

            
 

 

Podmínky osazení do terénu
 

Při montáži domovní čistírny je třeba dodržet několik základních pravidel, která jsou důležitá k bezchybnému provozu čistírny a k zabránění provoznímu poškození v důsledku chybné instalace.

 

  • Čistírnu je možné umístit do sklepního prostoru budov, nebo pod povrchem terénu např. na zahradě domu. Při umístění je nutné dodržet gravitační spád nátoku a odtoku. Na ČOV je nutno osadit plastový nástavec dle hloubky kanalizace. Umístění v terénu je omezeno výškou hladiny spodní vody; je-li příliš vysoká může čistírnu poškodit. V tomto případě je nutná konzultace s výrobcem. Dno se vybetonuje do roviny bez ostrých výstupků. Na připravenou podkladní desku se usadí čistírna a patka se zpevní betonovým prstencem.
  • Poté se čistírna začne napouštět vodou a současně obsypávat jemným materiálem (pískem, zeminou).
  • Napojí se nátok a odtok. Připojí se vzduchový přívod od dmychadla. Dmychadlo musí být instalováno na místě, kde není vystaveno vlivu počasí. Je možné ho umístit do sklepních prostorů a vzduch přivést k čistírně hadicí, či osadit ho do nástavce ČOV (nejčastěji se usazuje do nástavce). Maximální délka hadice je 12-15 m.
  • Z bezpečnostních důvodů je nutné zakrýt pracovní prostor reaktoru víkem. Víko musí být odnímatelné z důvodu kontroly a údržby ČOV. Víko lze osadit bezpečnostním uzavíráním.

 
 

Příslušenství ČOV