Plastové a nerezové nádrže

foto6

 

Použití

 

V sortimentu výrobků firmy jsou zastoupeny různé typy plastových a nerezových nádrží, které mají všestranné použití jako zásobníky vody, zásobníky kalu pro ČOV, je možné je doplnit o různé strojní vybavení tak, že mohou sloužit jako sběrné jímky, měrné objekty, vodoměrné šachty, čerpací jímky, nádrže na dešťovou vodu, retenční nádrže apod.

Nádrže jsou užívány pro jímání a přechovávání vody či vodných roztoků, suspensí apod. a to za jakýmkoliv účelem. Použití je možné i v potravinářském odvětví, protože materiály použité při výrobě těchto nádrží splňují přísné normy zdravotní nezávadnosti.

 

 

Výhody

 

Nádrže jsou dodávány jako hotový výrobek včetně strojního vybavení. Pro uživatele je osazení této nádrže otázkou pouze stavebních prací.

 

 

Popis provedení
 

Plastové nádrže jsou vyráběny z polypropylenových desek tloušťky 20 mm. Standardně jsou dodávány ve čtyřech základních velikostech. Dle požadavku je možno tyto rozměry libovolně měnit a nabídnout zákazníkovi plastové nádrže různé velikosti, tvaru a provedení. Cena takové nádrže je vypočtena v každém konkrétním případě na základě velikosti a složitosti nádrže.

Součástí nádrže je plastový komínek opatřený víkem s možností uzamknutí nádrže, ve vnitřním prostoru osazené plastové stupačky pro čistící a opravné práce uvnitř nádrže a trubkové výztuhy pro zabránění deformace nádrže tlakem okolní zeminy či spodní vody.

 

 

Plastové nádrže
 

Nádrže pro jímání odpadních vod, děšťové nádrže, retenční nádrže se vyrábí převážně z plastu tloušťky 20 mm a jejich rozměry jsou individuální, dle požadavků na konkrétní realizaci nádrže.

 

Měrné objekty

 

Měrné objekty jsou technologickou součástí větších typů čistíren.

Slouží k měření průtoku vody. K měření lze použít ultrazvukové sondy různých výrobců.

Jsou  vyrobeny z plastu s nerezovou přelivnou hranou .

 

Vodoměrné šachty

 

Vodoměrné šachty představují jednotný funkční celek robustní konstrukce .

Je to plastová nádrž včetně vodohospodářského vybavení – měřící zařízení na průtok vody (vodoměr), ventil na uzavření přívodu vody, spojka pro napojení přívodního vedení, spojka pro napojení vedení rozvodu vody a případně také vyvedení přítoku vody nad povrch terénu. Šachta je opatřena vstupem pro kontrolu stavu vodoměru.


Čerpací jímky

 

Čerpací šachty se vyrábí v různých velikostech pro čerpání jak dešťových tak splaškových vod.

Lze v nich umístit mechanické předčištění (česlicový nátokový koš s ručním nebo elektrickým ovládáním, česle). Čerpadla jsou uložena na speciálních nerezových či žárově zinkovaných spouštěcích zařízeních, umožňujících manipulaci s čerpadlem při zatopené čerpací jímce.

Spouštěcí zařízení slouží zároveň jako výtlačné potrubí.