Předzahušťovače kalů

 

 

Technické řešení zařízení „Předzahušťovač kalu PZK“ je předmětem užitného vzoru . 

Majitel a původce :  Ing. Zdeněk Sekerka – ADOS před Úřadem průmyslového vlastnictví ČR pod číslem 14230 (Czech utility model pending No. 2004-14997).

img_0038-1

 

 

Použití

 

PZK (zařízení pro předzahuštění přebytečného kalu) se instaluje do aktivační nádrže ČOV provzdušňované jemnobublinným aeračním systémem. Odtahovaná kalová suspenze z PZK má několikanásobně vyšší koncentraci než v  aktivační nádrži .

Lze jej použít jako předřazené zařízení před uložením kalu do zásobníku nebo před finální úpravou kalu lisováním či filtrací .

 

 

Princip

 

Principem je neustálé proudění suspenze aktivovaného kalu z aktivačních nádrží ČOV do PZK a nazpět do aktivační zóny. Při proudění směsi kalových vloček ve vodě přes PZK dochází k usazování kalových vloček u dna PZK. Sedimentační schopnosti kalových vloček jsou posilovány gradientem rychlosti proudu mezi otvory a tím je způsobeno intenzivní usazování u dna.

Kal se hromadí u dna jednotky, běžně dosahuje koncetrace až 2-4 % hm. Kal soustředěný u dna je v pravidelných intervalech odčerpáván časově řízeným čerpadlem k dalšímu zpracování.   

Znečištění vnášené nátokovou vodou do ČOV slouží jako zdroj energie pro život a růst biocenózy obsažené v aktivovaném kalu v ČOV. Nárůst množství biocenózy je potřebné jako přebytečný kal z procesu čištění průběžně odvádět. Vzhledem k tomu, že běžná koncentrace aktivovaného kalu se v ČOV pohybuje v mezích 2-8 kg/m3, při odčerpávání přebytečného kalu je čerpána tato směs. Při hospodárném provozu je žádoucí čerpaný přebytečný kal zahustit, aby se zbytečně nedopravovala voda. Vhodná je koncentrace cca 20-40 kg/m3, tato suspenze je ještě snadno čerpatelná kalovým čerpadlem.

  

 

Provedení

Zařízení PZK sestává z plastové, popř. nerezové nádrže vhodné konstrukce a čerpadla umístěného na dně této nádrže.

Velikosti nádrže jsou dimenzovány podle zadaného požadovaného množství odtahovaného přebytečného kalu.

 

 

Výhody

 

  • Jednoduchá konstrukce
  • Spolehlivý provoz
  • Minimalizace provozních nákladů na odvoz či manipulaci s přebytečným kalem
  • Přebytečný kal je odčerpáván z oxické části ČOV 

pzk1