Balené čistírny odpadních vod

1266522554obrazek1

 

Použití

 

Typová řada BC je dalším typem čistíren firmy ADOS. Nová řada využívá nejnovějších poznatků v oblasti čištění odpadních vod a zkušeností z praxe získané mnohaletou aktivní prací. Tyto čistírny jsou určeny pro likvidaci malých izolovaných zdrojů splaškových odpadních vod ze:

satelitní městečka, horské hotely, campy, motely, benzínové čerpací stanice, malé průmyslové provozovny.

Čistírny typu BC jsou nabízeny ve standardech 35, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300 až 450 ekvivalent obyvatel (EO). Pro konkrétní řešení je možné kapacitu čistírny opravit podle požadavků. Pro větší zdroje znečištění je možné dodat čistírny větší kapacity.
 

 

Popis provedení
 

Bioreaktor je nádrž dělená vnitřními vestavbami na určené prostory, které jsou vzájemně hydraulicky propojeny. V těchto prostorách jsou umístěny mechanické předčištění, lapáky písku, nitrifikace a dosazovační vestavba.

Legenda:

1. nátok, 2. nátokový koš nebo česle, 3. denitrifikační prostor, 4. přepážka, 5. nitrifikační (aktivační) prostor, 6. dosazovací prostor, 7. odtokový žlab, 8. odtok, 9. recirkulace kalu, 10. provzdušňování

 

Před vstupem do předřazené denitrifikační sekce se nejprve z odpadní vody odstraní větší mechanické nečistoty, k tomu slouží u malých jednotek nátokové koše nebo ručně stírané česle. Takto mechanicky předčištěné odpadní voda vstupuje do předřazené denitrifikační části, zde se při smísení s recirkulovaným aktivovaným kalem startují první čistírenské pochody a procesy v odpadní vodě. Dále je čištěná odpadní voda společně s aktivovaným kalem vedena do sekce nitrifikační - provzdušňované. Zde probíhají v odpadní vodě další typy procesů, kterými se z odpadní vody odstraňují znečišťující materiály. V dosazovací části USBF dojde k oddělení vyčištěné vody a aktivovaného kalu. Voda se odvádí, kal se vrací do systému.

Čistírny odpadních vod v kapacitách do 300 EO jsou dodávány jako hotové výrobky – plastové či nerezové nádrže s vestavěnou vnitřní technologickou částí, větší kapacity jsou dodávány jako klasické stavby s technologickou vestavbou.

Při rekonstrukcích čistíren odpadních vod je využíváno stávajících nádrží, případně jsou modernizovány periférie čistírny. Při čištění průmyslových odpadních vod se individuálně řeší velikost aktivačních nádrží, případně chemický stupeň předčištění (odpadní vody z textilního průmyslu, …).

 

Konstrukční výkres BC 100

  

 

 Balené ČOV   BC 35 BC 50 BC 75 BC 100
 počet přip. osob EO  35 50 75 100
 zatížení BSK5 kg/den  2,1 3  4,5    6
 množství odp. vody m3/den  7 10  15    20
 příkon  kW  0,55  0,55  1,1    1,5
 celková hmotnost  kg  850 1000  1200    1500
 výška nátoku A  m  1,8  2,3  2,3    2,3
 výška odtoku  B  m  1,3  1,7  1,7    1,7
 rozměr DxŠxV  m  4x2,16x2,08  4x2,16x2,58  5x2,16x2,58 6,5x2,16x2,58
 počet nádrží  ks  1 1  

 

 

Osazení do terénu
 

Obecné schéma použití BC ADOS k čištění odpadních vod zastavěných lokalit.