Profil firmy - ČESKÝ VÝROBCE

img_0819-ii

 

Úvod
 

Firma ADOS byla založena roku 1993. Po dobu svého působení rozšiřovala nejenom okruh své činnosti, ale i pole působnosti. Spolupracujeme s obchodními partnery uplatňující naše zkušenosti v Rusku, v Itálii, ve Španělsku a v Kanadě.

 

 

 

 

 

Naše zaměření
 

· Domovní čistírny odpadních vod typ DC (kapacita 2 – 25 EO)

· Čistírny odp. vod pro hotely, městečka apod. typ BC (kapacita 50 – 500 EO)

· Čistírny odpadních vod pro obce a města typ CC, CT (kapacita 500 – 25 000 EO)

· Rekonstrukce stávajících čistíren odpadních vod (do kapacity 25 000 EO)

· Čištění průmyslových odpadních vod (např. jatka, mlékárny, pivovary, ...)

· Ostatní zařízení (lapáky tuků, odlučovače ropných látek, plastové nádrže, ...)

 

 

Čistírny odpadních vod pro biologické čištění
 

Významným rysem čistíren odpadních vod je dosazovací vestavba technologie USBF (Upflow Sludge Blanket Filtration) osazená v kompaktním reaktoru (denitrifikace, aktivace a dosazovací prostor – separace USBF). Nezanedbatelným rysem je také konstrukční a materiálová unifikace těchto čistíren umožňující zhospodárnění provozu a výstavby těchto objektů.

ČOV vyráběné firmou ADOS je možné užít pro čištění komunálních odpadních vod i průmyslových odpadních vod (např. vod z potravinářské výroby, zemědělství apod.)

Firma ADOS se chce prezentovat především svoji výrobní řadou čistíren domovních ČOV – typ DC pro rodinné domky, balenými ČOV – typ BC pro velké rodinné domy, hotely, restaurace a malé obce a ČOV – typ CC, CT pro velké obce a menší města. Dále chce prezentovat systémy rekonstrukce a intenzifikace stávajících ČOV, decentralizovaný systém ČOV a výrobky z plastu či nerezu: odlučovače ropných látek, lapáky tuků, předzahušťovače kalu PZK, automatické zahušťovače kalu AZK …….

 

 

Přednosti čistíren odpadních vod vyráběných firmou ADOS
 

· Vysoká kvalita vyčištěné vody

· Nízké pořizovací náklady

· Nízké provozní náklady

· Konstrukční flexibilita

· Úplné vyloučení zápachu

· Spolehlivost provozu

· Hydraulická flexibilita

  

 

 

Adresa:

Ing. Zdeněk Sekerka - ADOS 

Pod Zahradami 720

569 43 Jevíčko

Česká Republika

IČO: 62676059

DIČ: CZ6501060720