Profil firmy

img_0819-ii

 

Úvod
 

Firma ADOS byla založena roku 1993. Po dobu svého působení rozšiřovala nejenom okruh své činnosti, ale i pole působnosti. Spolupracujeme s obchodními partnery uplatňující naše zkušenosti v Rusku, v Itálii, ve Španělsku a v Kanadě.

 

 

 

 

 

Naše zaměření
 

· Domovní čistírny odpadních vod typ DC (kapacita 2 – 25 EO)

· Čistírny odp. vod pro hotely, městečka apod. typ BC (kapacita 50 – 500 EO)

· Čistírny odpadních vod pro obce a města typ CC, CT (kapacita 500 – 25 000 EO)

· Rekonstrukce stávajících čistíren odpadních vod (do kapacity 25 000 EO)

· Čištění průmyslových odpadních vod (např. jatka, mlékárny, pivovary, ...)

· Ostatní zařízení (lapáky tuků, odlučovače ropných látek, plastové nádrže, ...)

 

 

Čistírny odpadních vod pro biologické čištění
 

Významným rysem čistíren odpadních vod je dosazovací vestavba osazená v kompaktním reaktoru (denitrifikace, aktivace a dosazovací prostor – separace). Nezanedbatelným rysem je také konstrukční a materiálová unifikace těchto čistíren umožňující zhospodárnění provozu a výstavby těchto objektů.

ČOV vyráběné firmou ADOS je možné užít pro čištění komunálních odpadních vod i průmyslových odpadních vod (např. vod z potravinářské výroby, zemědělství apod.)

Firma ADOS se chce prezentovat především svoji výrobní řadou čistíren domovních ČOV – typ DC pro rodinné domky, balenými ČOV – typ BC pro velké rodinné domy, hotely, restaurace a malé obce a ČOV – typ CC, CT pro velké obce a menší města. Dále chce prezentovat systémy rekonstrukce a intenzifikace stávajících ČOV, decentralizovaný systém ČOV a výrobky z plastu či nerezu: odlučovače ropných látek, lapáky tuků, předzahušťovače kalu PZK, automatické zahušťovače kalu AZK …….

 

 

Přednosti čistíren odpadních vod vyráběných firmou ADOS
 

· Vysoká kvalita vyčištěné vody

· Nízké pořizovací náklady

· Nízké provozní náklady

· Konstrukční flexibilita

· Úplné vyloučení zápachu

· Spolehlivost provozu

· Hydraulická flexibilita

  

 

 

Adresa:

Ing. Zdeněk Sekerka - ADOS 

Pod Zahradami 720

569 43 Jevíčko

Česká Republika

IČO: 62676059

DIČ: CZ6501060720