Flotační jednotky

  

 

Flotovaný lapák tuků FLT (2 l/s)

  

 

Flotovaný lapák tuků FLT (40 l/s)

  

 

Flotovaný lapák tuků FLT (50 l/s)